Εταιρικό Προφίλ
Η εταιρεία iΤax, με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, δραστηριοποιείται από το 1991 και διαθέτει πολυετή εμπειρία σε συνδυασμό με εμπεριστατωμένες γνώσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα, καθώς και υψηλή εξειδίκευση σε τομείς όπως οι οικονομοτεχνικές μελέτες, το credit control και το budgeting.
Οι πελάτες μας απολαμβάνουν πρότυπες οικονομικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην εξασφάλιση της σωστής οργάνωσης της κάθε μορφής εταιρείας, μέσα από σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης και ελέγχου, με στόχο τη συνεχή τους ανάπτυξη και πρόοδο.
Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σε συνδυασμό με το ευρύ δίκτυο συνεργατών και τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, προσαρμοσμένες πάντα στις χρηματοοικονομικές, νομικές, ασφαλιστικές, αλλά και διοικητικές ανάγκες των πελατών μας.
Όραμα
Όραμά μας είναι η σύναψη μακροχρόνιων επιχειρηματικών δεσμών με τους πελάτες μας και η εξέλιξή μας παράλληλα με αυτούς, μέσα από τη διαρκή κάλυψη των οικονομικών, λογιστικών και συμβουλευτικών τους αναγκών, καθώς και την άμεση εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων για την προάσπιση αλλά και προώθηση των συμφερόντων τους.
Η επίτευξη του οράματός μας, επιτυγχάνεται με τη χρήση των πλέον σύγχρονων λογιστικών και μηχανογραφικών μεθόδων, καθώς και καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής, και υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα συνεργατών, σε τομείς που περιλαμβάνουν τις τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, τη νομική συμβουλευτική, τις δημοσίες σχέσεις, την έντυπη ενημέρωση, τη μεσιτική ακινήτων κ.α.