Λογιστικά – Φοροτεχνικά
Με γνώμονα την απόδοση, αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την ομαλή λειτουργία και την συνεχή ανάπτυξη του λογιστικού και φοροτεχνικού τομέα των επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτών, προσφέροντας σύγχρονες και ενημερωμένες λύσεις.
 • Οργάνωση λογιστηρίου / λογιστικών διαδικασιών της επιχείρησης
 • Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Α-Β-Γ- κατηγορίας όλων των νομικών μορφών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Κ/Ξ, Ατομικές)
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος – Δηλώσεις ΦΠΑ (περιοδικές / εκκαθαριστικές)
 • Ενάρξεις – μεταβολές – λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων
 • Δημοσίευση ισολογισμών
Χρηματοοικονομικά
Υποστηρίζουμε τις επιχειρηματικές και επενδυτικές αποφάσεις των πελατών μας, με αξιόπιστες και ποιοτικές μεθόδους οικονομοτεχνικού σχεδιασμού, εξασφαλίζοντας την μακρόπνοη κερδοφορία και ανάπτυξή τους.
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες - cash flow - budgeting - (credit control) – οικονομική ανάλυση
Εργατικά – Ασφαλιστικά
Επιλύουμε ζητήματα που άπτονται του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή συμβουλών, καθώς και με τη χρήση άμεσων και πρακτικών μεθόδων και εργαλείων.
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας
 • Επίλυση ασφαλιστικών διαφορών
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα μισθοδοσίας
Άλλες Υπηρεσίες
Με στόχο την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών του κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, διαθέτουμε επιπρόσθετες υπηρεσίες που συσχετίζονται με διαδικασίες που αφορούν στο ευρύτερο πλαίσιο των σύγχρονων οικονομικών λειτουργιών, οι οποίες εμπλουτίζονται και ανανεώνονται συνεχώς.
 • Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
 • Νομική και Συμβολαιογραφική Υποστήριξη
 • Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω internet